Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Απουσία σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τον λιμένα του Πειραιά»   

Οι Οργανισμοί Λιμένων της χώρας συνηθίζουν να θέτουν σε ισχύ εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων πλοίων, ώστε και να αποτρέπεται η υποβάθμιση των λιμένων, αλλά και να προστατεύεται το περιβάλλον. Εξαίρεση ωστόσο αποτελεί το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς δεν έχει διαθέσει αντίστοιχο σχέδιο για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, για ένα διάστημα που αγγίζει τους 18 μήνες. Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης είναι η σταδιακή απαξίωση ενός από τα πιο σημαντικά λιμάνια της χώρας.


Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Είναι γεγονός ότι για την διάθεση αυτών των σχεδίων, είναι αρχικά αναγκαία η έγκρισή τους από το υπουργείο Ναυτιλίας ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου. Για ποιόν λόγο έχει καθυστερήσει η έγκριση του σχεδίου από το αρμόδιο υπουργείο, εφόσον ακόμη και η αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία παραμένει αμετάβλητη;
Υπάρχει πρόθεση για έγκριση σχεδίων σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική, διεθνή και εθνική νομοθεσία;

Αθήνα, 02/03/2016
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ