Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Συσσώρευση οφειλών της εταιρείας "Ελληνικά Λαχεία Α.Ε." προς το Ελληνικό Δημόσιο»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» θησαυρίζει τα τελευταία χρόνια, αποφεύγει να αποδώσει το ετήσιο ποσό των 50 εκ ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, με βάση σύμβαση την οποία έχει συνυπογράψει. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω  εταιρεία –στην οποία συμμετέχουν οι  OPAP Investment limited, Intralot Lotteries Limited, Scientific Games Global Gaming- συνυπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο στις 30/07/2013 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν.4183/2013.
Η εταιρεία λοιπόν ανέλαβε την εκμετάλλευση των Κρατικών Λαχείων, με αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και γενικότερα διαχείρισης των Ελληνικών Λαχείων. Ακόμα, στην παράγραφο 11 του ν.4183/2013 οριζόταν: «Ο Παραχωρησιούχος θα αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο μηνιαίο ποσοστό 30% του Μικτού Κέρδους και με ελάχιστο ετήσιο ποσό 30 εκ. ευρώ για την πρώτη χρήση (το έτος 2014) και 50 εκ. ευρώ για τις επόμενες χρήσεις».  Πέραν του γεγονότος ότι η ίδια η σύμβαση εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας και όχι του Ελληνικού Δημοσίου, επιπλέον, η συμβαλλόμενη εταιρεία φαίνεται πως αμελεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ελληνικό δημόσιο.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Υπάρχει πρόθεση για επαναπροσδιορισμό ορισμένων παραμέτρων της σύμβασης προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, εφόσον παρατηρείται αυξημένη κερδοφορία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια;
Ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση εξόφληση των χρεών της εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο;


Αθήνα, 19/01/2016
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ