Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον θεσμό της μαθητείας»   

Στα προγράμματα μαθητείας το μαθησιακό περιβάλλον εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και φορέα εκπαίδευσης, οι σπουδαστές εντάσσονται στην τυπική επαγγελματική κατάρτιση, ενώ με την ολοκλήρωσή τους, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις και επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Εντούτοις, ο παραπάνω ορισμός ισχύει υπό ιδανικές συνθήκες, διότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
Πρώτον, η αμοιβή που δίνεται στους σπουδαστές είναι πενιχρή και δεν αντιστοιχεί στις ώρες εργασίας και τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πρακτικής άσκησης στον τουριστικό τομέα. Σπουδαστές δημόσιων ή ιδιωτικών ΙΕΚ, δουλεύουν 10-12 ώρες σε καθημερινή βάση μαζί με τα Σαββατοκύριακα, στην υψηλή τουριστική περίοδο, με αμοιβή 300 ευρώ το μήνα. Ουσιαστικά, πρόκειται για εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού.

Δεύτερον, οι ασκούμενοι εργάζονται ανασφάλιστοι, καθώς προβλέπεται ασφάλιση μόνο σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Τρίτον, βασικός σκοπός της μαθητείας είναι η ειδίκευση, η εκπαίδευση και η απόκτηση εμπειρίας. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασκούμενοι επιβαρύνονται με τον κύριο όγκο εργασίας, χωρίς κάποια υποστήριξη ή εποπτεία.
Κλείνοντας, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του θεσμού της μαθητείας, ώστε πέρα από τους εμπλεκόμενους φορείς, να υπάρχει ουσιαστικό κέρδος και για τους ασκούμενους.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Υπάρχει πρόθεση για παροχή αξιοπρεπούς αμοιβής στους ασκούμενους σπουδαστές;
Θα ληφθούν μέτρα για την ασφάλιση των σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση;
Ποιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν για την βελτίωση των προγραμμάτων μαθητείας, ώστε να αποκτά ουσιαστική κατάρτιση ο ασκούμενος;
Σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’/1953/10.9.2015): «η πρακτική άσκηση ή η μαθητεία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή /και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.» Εφόσον είναι πιθανή η χρηματοδότηση, η παραπάνω ΚΥΑ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο της απλήρωτης εργασίας;


Αθήνα, 27/11/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ