Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Οι δυσλειτουργίες στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στα άτομα με αναπηρία»
   

Παρά το γεγονός πως τα προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΠΑ δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο, τόσο δημοσιεύματα στον Τύπο όσο και μαρτυρίες συμπολιτών επιδεικνύουν την ελάχιστη βελτίωση που έχει επιτευχθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικότερα, σε πολλές περιπτώσεις οι επιτροπές αμφισβητούν ήδη τεκμηριωμένα ποσοστά αναπηρίας, με συνήθη τακτική είτε να κατακρημνίζεται ο βαθμός αναπηρίας είτε να τροποποιείται το ποσοστό ανικανότητας εργασίας. Ακόμα, ένα άλλο πρόβλημα αποτελεί η ίδια η σύσταση των επιτροπών υγείας, καθώς πολλές φορές απαρτίζεται από ιατρούς ειδικοτήτων που δεν σχετίζονται με την πάθηση ή την αναπηρία του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά σε αυτό το ζήτημα, η περίπτωση των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα μιας παραπλανητικής γνωμάτευσης, λόγω των διακυμάνσεων των συμπτωμάτων που εμφανίζει η συγκεκριμένη νόσος.
Καταλήγοντας, τα άτομα με αναπηρία που καταφεύγουν στα ΚΕΠΑ αντιμετωπίζουν πρόσθετη ταλαιπωρία λόγω του αργού ρυθμού λειτουργίας των επιτροπών και των χρονικών καθυστερήσεων. Οι παραπάνω δυσλειτουργίες αποτελούν χρόνιο πρόβλημα και δυστυχώς επιδεικνύουν το μέγεθος της κρατικής αδιαφορίας απέναντι σε συμπολίτες με αναπηρία ή σοβαρή πάθηση.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες πολιτών, με ποιόν τρόπο πραγματοποιείται έλεγχος στη λειτουργία των επιτροπών που στελεχώνουν τα ΚΕΠΑ;

Για ποιόν λόγο οι επιτροπές απαρτίζονται από ιατρούς ασχέτου ειδικότητας, εφόσον προβλέπεται η σύσταση επιτροπών με 2 ιατρούς του Ειδικού Σώματος και 1 ιατρού της ίδιας ειδικότητας (Ν.3863/2010, άρθρο 6, παρ.3);

Με ποιους τρόπους θα βελτιωθεί η λειτουργία των ΚΕΠΑ, ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες;


Αθήνα, 15/10/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ