Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Σε θλιβερή κατάσταση τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας»    

Τα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, καθώς φανερώνουν έντονες ελλείψεις σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα νοσοκομεία έχουν εκταμιεύσει μόνον το 31,2% της προβλεπόμενης κρατικής χρηματοδότησης για το 2015, δηλαδή από 1δις. 350 εκατ. ευρώ εκταμιεύθηκαν μόλις 400 εκατ. ευρώ. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε οριακό σημείο αρκετά νοσοκομεία, τα οποία δεν μπορούν πλέον να προμηθευθούν τα αναγκαία υλικά ούτε με πίστωση.

Παράλληλα, μια άλλη πληγή του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Σε 40 ασθενείς αντιστοιχεί μία μόνο νοσηλεύτρια, με το σύνολο των νοσηλευτών που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία να μην ξεπερνούν τους 50.000. Σε σχέση μάλιστα με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν 8 νοσηλευτές, στην Ελλάδα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, καθώς σε 1.000 κατοίκους η αντίστοιχη αναλογία είναι μόνον 3,6. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην περίπτωση του ιατρικού προσωπικού. Ακόμα, σημαντικές είναι και οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα, διατροφικά προϊόντα και άλλα υλικά απαραίτητα για τη λειτουργία των νοσοκομείων. 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Για ποιόν λόγο δεν εκταμιεύθηκε εγκαίρως ο Προϋπολογισμός για το 2015 στα νοσοκομεία;
Υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία ώστε να λυθούν χρόνια προβλήματα;
Πέρα από την προσλήψεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις και ιατρικού προσωπικού;


Αθήνα, 15/10/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ