Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Η κρατική αδιαφορία για το Πυροσβεστικό Σώμα θέτει σε κίνδυνο τη χώρα»    
Ιδιαίτερα ευάλωτη εμφανίζεται η Ελλάδα όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και στους λοιπούς φορείς αντιμετώπισης καταστροφών. Αρχικά, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία προβλέπεται αύξηση των πυρκαγιών το 2015 κατά 54, 5% σε σχέση με το 2014, κυρίως εξαιτίας της υψηλής βλάστησης λόγω βροχών. Κύριο πρόβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος είναι τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς από τα 3.000 που εντοπίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, το 25% παραμένουν ακινητοποιημένα, λόγω φθοράς. Σύμφωνα με τον πυραγό Ι.Σταμούλη, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: «Ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το στόλο των οχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα στα τέσσερα οχήματα είτε έχει βλάβες, είτε πρόβλημα με τα ελαστικά, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι γερασμένα».
Ταυτόχρονα, εξίσου σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται και στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, όπου από τα 21 Canadair, μόλις τα 12 είναι διαθέσιμα. Ακόμα, σοβαρές ελλείψεις εντοπίζονται και στον προσωπικό εξοπλισμό των πυροσβεστών. Σημαντικός αριθμός πυροσβεστών δεν διαθέτουν ειδικές φόρμες, ενώ οι εθελοντές πυροσβέστες δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πρόκειται για εξοπλισμό που φθάνει περίπου τα 1.500 ευρώ.
Πέραν των παραπάνω, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος πολλές φορές δεν αμείβεται για εργασία που προσφέρει πέραν του καθορισμένου ωραρίου (αργίες, υπερωρίες κλπ.). Κλείνοντας, όπως επισημαίνουν οι δασοφύλακες, προβλήματα εμφανίζονται και σε τομείς σχετικούς με την πρόληψη των πυρκαγιών, όπως η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον καθαρισμό δασικών δρόμων. Οι ελλείψεις είναι πολυεπίπεδες και σοβαρές και η αντιμετώπιση τους κρίνεται άμεση και επιτακτική.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
Θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα τα δεδουλευμένα υπερωριών, αργιών, νυχτερινών;
Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη;
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο εκσυγχρονισμό τόσο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, όσο και των πυροσβεστικών οχημάτων;
Για ποιόν λόγο καθυστέρησε η προκήρυξη για τον καθαρισμό δασικών δρόμων (23 Ιουνίου);
Θα χορηγηθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός στους εργαζομένους στο Πυροσβεστικό Σώμα;


Αθήνα, 25/06/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ