Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ρύπανση των υπογείων υδάτων»   

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 23/04/2015 καταδίκασε την χώρα μας για την ρύπανση των υπόγειων υδάτων σε αρκετές περιοχές.  Πιο συγκεκριμένα, αρκετές περιοχές στις οποίες έχει παρατηρηθεί στις μάζες των υπόγειων υδάτων περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη (50mg/l) δεν χαρακτηρίστηκαν ως ευπρόσβλητες από την ελληνική πολιτεία. Αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας είναι η παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 91/676, της οποίας σκοπός είναι η μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης.

Ουσιαστικά, εφόσον δεν έγινε χαρακτηρισμός αυτών των περιοχών ως ευπρόσβλητων, δεν πραγματοποιήθηκαν στην ουσία δράσεις για τη μείωση της ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα των περιοχών αυτών, με αποτέλεσμα την αυξημένη τοξικότητά τους. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιοχές: την  Θεσσαλονίκη, Πέλλα,  Θεσσαλική πεδιάδα, Ημαθία, Εύβοια, την Βόρεια Πελοπόννησο (ειδικότερα Κάτω Αχαΐα, Κόρινθο, Άραξο, Αίγιο), Ανατολική Πελοπόννησο ( Σπάρτη, Σκάλα, Λεωνίδιο), Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, Ανατολική Κρήτη ,την Ανατολική Αττική, καθώς και τους ποταμούς Έβρο και Ασωπό.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Για ποιόν λόγο δεν χαρακτηρίστηκαν αυτές οι περιοχές ως ευπρόσβλητες ζώνες;
Ποιες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για τη μείωση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα των περιοχών αυτών;
Ποιοι οι κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών;


Αθήνα, 06/05/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ